CHAT archív: 2014/Listopad/23


CHAT On-Line


17:41:44 Standa: ahoj zdravim. shanim posilovac rizenio za 6718 kdyby nekdo o necem vedel ... domluvime se !